Hizmetler

Ar-Ge projeleri

Güvenli Bilişim uygulamaları ve siber güvenlik alanında geliştirilecek yenilikçi Ar-Ge projelerinin her aşamasında deneyimli ve akademik ünvanlı personelimiz ile danışmanlık hizmetleri

Güvenlik analiz ve tasarımı

Bilgisayar ağları ve Bilişim sistemleri birbirleriyle bütünleşik olarak çalışmaktadır. Dolayısı ile bilişim sistemi tabanlı BT uygulamalarının güvenli şekilde tasarım ve gerçeklenmesi ve idamesi hayati öneme sahiptir. Bilgi güvenliği risk analizi de dahil olmak üzere BT sistem ve uygulamaları güvenlik ve risk analizi ile tasarım hizmeti

Adli delil analizi

Bilişim sistemlerine yapılan herhangi bir saldırı ve ya güvenlik ihlali sonrasında durumu anlayıp gerekli adli işlemlere başlayabilme için ön analiz yapılması önemlidir. Çünkü doğru bilgilerin toplanarak olası suçlular hakkında ihbar yapıp gerçek suçluların ortaya çıkarılması ve verdikleri zararın tazmin edilmesi kişi ve kurumlar için önemlidir. Firmamız bu tür hizmetleri de vermektedir.

Sızma testleri

Bilişim sistemlerinin zayıflıklarının proaktif şekilde önceden analiz edilerek öğrenilmesi ve olası zayıflıkların yazılım, donanım güvenlik yönetimi ve kullanıcılar temelinde giderilmesi kurumunuza yapılabilecek birçok saldırının başarısız olmasını sağlayıp büyük kayıpların önüne geçebilecektir. Bu bağlamda bilimsel yaklaşımlar ile yapılacak sızma ve açıklık testleri ve raporlama hizmeti sonunda BT sistem ve uygulamalarındaki zayıflıklar giderilerek çok büyük kayıpların önüne geçebilirsiniz.

Kimlik doğrulama sistemleri

Bilişim Teknoloji ve uygulamalarında güvenlik açısından kimlik doğrulama ve yetkilendirmede birçok yeni teknik geliştirilmiş olsa da hala şifreler kırılabilmekte, başkasının yerine işlem yapılabilmektedir. Giz bilişim bu bağlamda kimlik doğrulama teknikleri konusunda bilimsel Ar-Ge proje çalışmaları yürütmekte ve sonuçlarını uygulamaya koymayı hedeflemiştir.

Danışmanlık

Bilişim uygulamaları, bilgi güvenliği yönetimi ve Siber güvenlik alanında Ar- Ge projeleri danışmanlıkları.

Öğretim/Eğitim

Kadromuzda akademik deneyimli uzmanlardan Bilgi güvenliği Mühendisliği, Sızma testleri, Yazılım güvenliği, Bilgi güvenliği yönetimi ve Bütünleşik çözümler konularında kapsamlı eğitim/öğretim.